Home
Contact
Vacatures
Referenties
Grondwerk
Wegenbouw
Riool
Bodemsanering
Waterwerken
Bedrijfsactiviteiten
Wilt u een factuur zenden aan Sturm BV, neem dan even kennis van het onderstaande.
Facturen die u aan Sturm BV stuurt moeten voldoen aan de: 
 
• Wet op de omzetbelasting
• Factuurvereisten Sturm BV
• Wet Ketenaansprakelijkheid
 
Wet op de omzetbelasting
 
Volgens de wet op de omzetbelasting moet uw factuur de volgende gegevens bevatten
• De bedrijfsnaam van uw bedrijf
• Het adres van uw bedrijf (geen postbus)
• Factuurnummer en de factuurdatum
• De dag waarop de levering of dienst is verricht
• Een duidelijke omschrijving van de geleverde producten of diensten
• Indien de BTW verleggingsregeling van toepassing is dient vermeld te worden “Omzetbelasting  BTW verlegd” en ons BTW identificatienummer NL 0062.89.514.B01
• Het KVK handelsregisternummer van uw bedrijf
 
Factuurvereisten Sturm BV
 
• Geadresseerd aan Sturm BV, Sluispolderweg 3, 1505 HJ Zaandam
• Per project dient afzonderlijk gefactureerd te worden
• Op de factuur dient het projectnummer van Sturm BV vermeld te worden.
• Heeft u een SB of HB bon van Sturm BV ontvangen, dan dient u deze als bijlage bij de factuur mee te zenden.
• Indien er werkzaamheden op de bouwplaats hebben plaatsgevonden dient u bij de factuur een volledig ingevuld mandagenregister bij te sluiten. Op het mandagenregister geeft u, onder vermelding van de naam en de geboortedatum van de persoon die het werk heeft uitgevoerd,  het aantal gewerkte uren op en informeert u ons of die persoon in loondienst van een bedrijf is of dat hij als ZZP’er bij de belastingdienst geregistreerd staat. Let op! Op dit mandagenregister neemt u ook de gegevens op van de door u ingehuurde onderaannemers,  zowel  voor ingehuurd personeel in loondienst van een bedrijf als ingehuurde zzp’ ers.    
• Facturen waarvan de datum verder ligt dan 4 dagen voor de dag van ontvangst bij Sturm BV, worden niet in behandeling genomen. 
 

Wet ketenaansprakelijkheid
 
In het kader van de wet ketenaansprakelijkheid dient in onze administratie de volgende kopiebescheiden aanwezig te zijn:
 
In geval bedrijven met eigen personeel (personeel in loondienst):
• Kopie uittreksel handelsregister (kvk) niet ouder dan een jaar.
• G rekening overeenkomst
• Een verklaring betalingsgedrag  afgegeven door de Belastingdienst, niet ouder dan drie maanden. 
 
In geval van ZZP ers
• Kopie uittreksel handelsregister (kvk) niet ouder dan een jaar. 
• Kopie van de WA polis van de ZZP er indien voorhanden
• Kopie van een VAR verklaring (exemplaar van voor 2017 is akkoord zolang er nog geen duidelijke instructies van de Belastingdienst zijn inzake de WDBA) of een kopie van de modelovereenkomst
 
Let op!
Indien u als onderaannemer van Sturm BV gebruikt maakt van andere onderaannemers (zowel BV  als ZZP), dan bent u ook verantwoordelijk voor de aanlevering bij Sturm BV van bovengenoemde gegevens van uw onderaannemers. 
 
Berekening storting op G rekening
 
Heeft uw bedrijf of het bedrijf dat u als onderaannemer heeft ingehuurd personeel in dienst (personeel in loondienst), dan zal er op uw G rekening gestort gaan worden. Dat bedrag kunt u zelf berekenen en vervolgens op de factuur vermelden, wij zullen dit bedrag uiteraard beoordelen op juistheid. Bouwend Nederland heeft voor stortingen op een G rekening de norm van 34% van de loonsom geadviseerd. Dit is van toepassing op de uren van al het personeel dat in loondienst is bij uw bedrijf of het bedrijf van uw onderleverancier.  Berekent u het niet zelf, dan doet Sturm BV dat voor u, waardoor het niet uitgesloten is dat er onnodig een te groot deel van het factuurbedrag op de G rekening  betaald zal worden.  
 
Heeft u geen geschikt model voor een mandagenregister, dan kunt u deze downloaden van onze website, zie hiervoor onderstaande link.  Als u het model invult, wordt ook het bedrag dat op uw G rekening gestort gaat worden berekend. In die berekening wordt uitgegaan van een tarief van  € 37.50 per uur waarvan 34% op de G rekening wordt betaald . 
 
Geeft u er de voorkeur aan de WKA gegevens (ID/KVK/VAR etc )  periodiek up to date te houden bij Sturm BV, stuur ze dan naar wka@sturmzaandam.nl ,  dan hoeft u op het moment van het uitschrijven van een factuur alleen nog maar de mandagenregisters als bijlage bij de factuur te voegen.  
 
Voldoet uw factuur niet aan het bovengenoemde, dan zal uw factuur niet in behandeling worden genomen en wordt deze geretourneerd. Het is daarom zaak nauwgezet kennis te nemen van bovenstaande  informatie en deze zoveel mogelijk toe te passen, daarmee voorkomt vertraging in behandeling en betaling van uw factuur.  Heeft u twijfels, neem dan contact op met de administratie van ons bedrijf. 
 
Druk hierop voor het model van het mandagenregister.
Certificaten
In- en verkoopvoorwaarden
Bewoners P.J. Troelstralaan e.o. Zaandam
Uw factuur aan Sturm BV
Overige
Telefoon 075-6174051
Email info@sturmzaandam.nl