Nieuws

Waterwerken


Zelf gevestigd in de waterrijke Zaanstreek weten we natuurlijk alles van waterwerken. Onze medewerkers staan met een uitstekend machinepark garant voor de optimale uitvoering van de projecten op dit gebied, zoals:

beschoeiingen
damwanden
havenwerken
remmingswerken
oeverbescherming
baggerwerken in specieklassen 1 t/m 4

Maar ook buiten de Zaanstreek hebben we een goede reputatie opgebouwd, zoals te zien is bij onze referenties.
Hieronder vindt u enkele van de vele projecten die wij in de afgelopen jaren gerealiseerd hebben. Wilt u meer informatie over deze of andere door ons gerealiseerde projecten, neemt u dan contact op met Frenk Clemens op 075-6174051
Beschrijving werkzaamheden:

-Grondwerk,
-Transporten
-Baggerwerk
-Verhardingen
-Groenvoorzieningen
-Beschoeiingen
-Constructies

Bouwkosten 275.415

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad
Beschrijving werkzaamheden:

-Verwijderen van bestaande beschoeiingen
-Leveren en aanbrengen nieuwe beschoeiingen

Bouwkosten 177.500,--

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad
 

Aanleg waterpartij Veldpark
Beschoeiingen Zaanstad Noord
Meer referentiewerken van Sturm BV
Home
Contact
Vacatures
Referenties
Grondwerk
Wegenbouw
Riool
Bodemsanering
Waterwerken
Bedrijfsactiviteiten
Certificaten
In- en verkoopvoorwaarden
Bewoners P.J. Troelstralaan e.o. Zaandam
Uw factuur aan Sturm BV
Overige
Telefoon 075-6174051
Email info@sturmzaandam.nl
Meerderheid aandelen Markus Groep in handen van Sturm Holding BV.
Lees meer.........
Ongebruikelijke methoden voor projecten Thunnissen
Afscheid van collega van het eerste uur
Overweldigende belangstelling op afscheid Bram Sturm
Wat is duurzame inzetbaarheid?
Lees meer.........
Lees meer.........
Lees meer.........
Lees meer.........